Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sofiaflickornas styrelse 2017/2018
Sofiaflickornas högsta beslutande organ är Årsmötet som hålls varje år, där samtliga medlemmar är välkomna att deltaga. Årsmötet utser föreningens styrelse som består av ordförande och ledamöter. Styrelsen handhar föreningens löpande ärenden och sammanträder cirka 1 gång/månad efter kallelse från ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Sofiaflickornas räkenskapsår är 1 augusti - 31 juli. Årsmöte sker i slutet på september varje år.

För frågor rörande kön, träningstider, ledare, tävlingar eller annat som har med den löpande verksamheten att göra ber vi dig att i första hand kontakta kansli@sofiaflickorna.se 

Styrelsen 2017/2018:
Peter SvenoniusOrdförande ordforande@sofiaflickorna.se 
Ingrid BardhLedamot 
Anette Falk-JonssonLedamot
Anton KendrinLedamot  
Selma LindstedtLedamot  
Miriam CarlbergLedamot  
Elin LindbladLedamot  


Förtroendevalda:
Alexandra Hempel Svenonius   
Valberedning    

Lena Holst
Valberedning          

Ulrica Simunde
RevisorTidigare ordföranden i Sofiaflickorna

Maja Carlquist 1936-1963

Anita Jakobsson 1964-1969

Göran Stelius 1970-1976

Bengt Sandström 1977-1978

Örjan Brandt 1979-1980

Lillemor Jernberg 1981-1983

Lennart Jacobsson 1984-2001

Lillemor Kerschinsky 2002-2004

Lennart Jacobsson 2004-2007

Tina Sahlén 2007-2014

Viktoria Nyström 2014-2015

Peter Svenonius 2015-
 
Facebook
Instagram
Webbshop