Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Terminsavgifter och träningsmängd

Terminsavgifter


Inför varje termin skickar vi en faktura till aktiva gymnaster. Terminsavgiften består alltid av en träningsavgift. Under hösten ingår det även en licens för hela året. Licensen är gymnasternas försäkring och gäller transport till och från träning samt under träning. Under våren ingår det en medlemsavgift för föreningen i terminsavgiften på 100 kr. 


HT: Träningsavgift+licens= terminsavgift hösttermin

VT: Träningsavgift+medlemsavgift= terminsavgift vårtermin


Träningsavgiften är uträknad på en fast kostnad och sedan en rörlig kostnad som är beroende på hur många timmar man tränar i veckan. Träningsavgiften är baserad på ett ungefärligt antal gånger varje termin där vi erbjuder minst 10 tillfällen med verksamhet. Om gymnasten börjar efter halva terminen, betalas reducerad avgift. Om gymnasten slutar under terminen, återbetalas inga pengar. 


Om du inte har möjlighet att betala hela avgiften på en gång erbjuder vi avbetalningsplaner. Vi erbjuder även möjlighet att söka bidrag till avgiften från någon av våra fonder. Kontakta kansliet. 


Träningsmängd

Observera att nedan är det som är vår ambition att erbjuda, det kan komma att förändras pga tex. ledarbrist eller hallbrist. Terminsavgiften baseras alltid på det antalet timmar man tränar i veckan

Knatte: 1 ggr i veckan- 1h
Mini:
1 ggr i veckan- 1,5 h
Minior:
1-3 ggr i veckan- 2h per gång
Ungdom:
2-3 ggr i veckan- minst 2 h per gång
Junior: 2-4 gånger i veckan
Senior: 2 gånger i veckan 
Terminsavgifter
Obs, terminsavgifterna kan komma justeras
 
 
Facebook
Instagram
Webbshop