Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Utbildningar och kurser

Sofiaflickorna uppmanar våra ledare att utbilda sig regelbundet! Har du frågor om lämpliga utbildningar eller kurser för dig eller någon annan i ledarteamet i din grupp - kontakta kansliet eller någon annan av våra erfarna tränare i föreningen.


Kurser som genomförs av Svenska Gymnastikförbundet, Gymnastikförbundet Öst eller av SISU som relaterar till truppgymnastik bekostas i sin helhet av Sofiaflickorna efter att kansliet har godkänt kursen. Vid utbildningar på annan ort (transport och logi) krävs även godkännande av styrelsen.

 

Om du inte kan delta på en kurs som du har anmält dig till ska du snarast, dock senast sju dagar innan kursen, meddela detta till både kursarrangören och kansliet. I sådana fall debiteras föreningen endast för en mindre avgift som föreningen står för. Om du inte deltar och inte lämnat återbud får föreningen inte tillbaka något av kursavgiften varav du själv måste stå för hela kostnaden.

 

Utbildningsnivå i våra grupper

För att använda trampett eller tumbling på träningen eller på tävling/uppvisning, krävs det att minst en ledare har rätt utbildningsnivå på respektive redskap samt vara i nära anslutning till landningen och ha uppsikt över redskapet.

 

Har ingen ledare i gruppen gått minst baskurs så får man inte lov att använda trampett under träningen.

 

Har ingen ledare i gruppen gått Trampett Steg 1 eller Hopp och volt så vår inga fria rotationer (volter) på trampetten utföras.

 

Licenserna för utbildningarna gäller i fem år, efter det måste man omlicensiera sig. Detta är alltid ledarens ansvar att se över så att man har rätt utbildning för de övningar som gymnasterna utför.


I Knatte- och minigrupper är vår ambition att minst en ledare ska ha gått baskursen. 


I Miniorgrupperna är vår ambition att minst en ledare ska ha gått Trampett Steg 1. 


I Ungdom och Junior är vår ambition att minst två ledare ska ha gått Trampett steg 1 och Tumbling steg 1. 

 
Facebook
Instagram
Webbshop