Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sofiaflickornas verksamhet

Föreningen erbjuder gymnastik för flickor och pojkar i följande former:

  • Truppgymnastik, bredd och tävling för barn och ungdomar
  • Styrketräning/hopprep
  • Parkour (ej för närvarande då vi saknar ledare)


Struktur

Föreningen består av gymnaster från fem år och uppåt. De olika träningsgrupperna är indelade i tre block. Våra träningsgrupper heter: Knatte, Mini, Minior, Ungdom och Senior. Vi har inga könsindelade grupper utan pojkar och flickor tränar och tävlar tillsammans. 


Block 1 består av Knattegrupperna.
I Knattegrupperna är barnen 5-6 år gamla. Där bygger barnen sin första gymnastiska grund och övar upp sin motorik. Knattegrupperna är indelade efter ålder, ej kunskapsnivå, det är ledarnas uppgift att utmana varje barn där den befinner sig.

Block 2 består av Mini- och Miniorgrupperna

I Minigrupperna är barnen 7-8 år gamla. Där utvecklar barnet sina grunder och börjar förbereda sig inför svårare gymnastiska övningar. Minigrupperna är indelade efter ålder, ej kunskapsnivå, det är ledarnas uppgift att utmana varje barn där den befinner sig.

 

I Miniorgrupperna är barnen 9-11 år gamla. Miniorgrupperna är indelade både utifrån ålder och kunskapsnivå. Gruppindelningen sker i samråd med nuvarande och kommande ledare.  

 

Block 3 består av Ungdoms, Junior- och Seniorgrupperna, alla pojkgrupper och Parkour. 

I Juniorgrupperna är barnen mellan 14-16 år gamla. Grupperna är kunskapsindelade. 
I Ungdomsgrupperna är barnen 12-14 år gamla. Grupperna är kunskapsindelade.  
I Seniorgrupperna är gymnasterna 16 år och äldre. Grupperna är kunskapsindelade.  

 


Antal gymnaster och ledare i grupperna

Gruppens storlek anpassas efter hallens storlek och antal ledare anpassas efter antal gymnaster i gruppen. Vår ambition är att vara max 8 gymnaster per ledare/assistent. Vid varje träningstillfälle ska det finnas minst en myndig i hallen.

 
Facebook
Instagram
Webbshop