Uppdatering från namngruppen
2017-12-16 13:46
På årsmötet beslutades att föreningen ska byta namn. En namngrupp har bildats med två representanter från Styrelsen, Selma Lindstedt och Peter Svenonius, samt två föräldrar, Lova Bratt och Rikard Ahlberg, som båda arbetar med varumärkesutveckling/design till vardags. 

Namngruppens arbete
Gruppen har träffats en gång under hösten samt fört löpande dialog via e-post. Hittills har arbetet resulterat i:
  • En omvärldsspaning med fokus på vad andra gymnastikföreningar heter och deras visuella identitet. Vi har även träffat Brommapojkarna som också planerar ett namnbyte av liknande skäl som vi
  • Viktiga kriterier att ta hänsyn till för nytt namn, inklusive hur vi på bästa sätt kan säkerställa att vi bevarar vår historia
  • En lista med möjliga namn som kokats ner till fyra konkreta förslag
Vi har under december påbörjat arbetet att skissa hur dessa fyra namn skulle kunna uttryckas visuellt i form av en logotyp och hur den ser ut på våra vanligaste enheter: dräkt, overall och hemsida/sociala medier. Styrelsen har hållits uppdaterad under arbetets gång.

Nästa steg 
Namngruppen räknar med att kunna presentera förslag till namn med tillhörande skisser på logotyp/visuell identitet i början av 2018. Vi kommer då att bjuda in medlemmar till att lämna feedback. 

Därefter är det dags att fatta det formella beslutet om föreningens nya namn. I samband med det kommer vi också presentera en plan för införande av det nya namnet. En viktig princip för detta är att införandet görs på ett praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. 

Nyhetsarkiv
Höstens nyheter 2017-06-06 14:16
Juluppvisning 20162016-11-09 16:30
Årsmöte 20162016-10-02 12:45
En ny typ av verksamhet!2016-08-21 17:43
Sofiamästerskapen 15/52016-05-11 12:59
Minior 2 på RT22016-04-13 12:56
Sofiamästerskapet 20162016-03-13 17:00
Nytt i sortimentet! 2016-02-23 09:27
Fakturor vt162016-02-10 13:31
Sofiabladet2016-01-28 12:01
Lyckad kick off 17/12016-01-20 10:58
Avtackning styrelsen2016-01-13 09:52
Terminsstart2016-01-11 09:23
Ungdom 1 VT 20162015-12-15 18:01
Terminsavslut2015-12-01 15:11
Ungdom 2 på RC12015-11-10 11:52
Obehöriga i Sofia skola2015-10-12 10:18
Sofiaflickorna på SVT! 2015-09-08 14:00
Kick-off ledare2015-09-01 12:36
Kickoff hösten 20152015-08-30 14:10
2015-08-07 13:42
Välkommen Clara! 2015-05-21 13:56
Sofiamästerskapen 20152015-04-02 09:00
Årets ledare 20142014-11-29 22:24
 
Facebook